Cải dưa làm tăng hàm lượng dưỡng khí đại não và kích thích đại não sử dụng dưỡng khí, ngoài ra còn có tác dụng làm tinh thần sảng khoái,…
Continue Reading