Dành biếu những ai “chịu chi” nhằm thơ dại giãn giữa tự nhiên nhẵn. Và hơn ráng nữa tã tới cù lao Cát Bà là chỗ nhiều những bãi tắm…
Continue Reading